trešdiena, 24. aprīlis, 2024Vārda diena: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
crest1 crest2

Ja plāno dibināt ģimeni…

Pievienots: 26.01.2024

Jau ziņojām, ka 2023. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu no­daļā reģistrētas 93 laulības. Salīdzinot ar 2022. gadu, tas ir par 13 laulībām ma­zāk. Arī Latvijā kopumā aizvadītajā ga­dā noslēgto laulību skaits ir nedaudz samazinājies. Statistika ir mainīga lieta, bet divu cilvēku vēlme, dibinot ģimeni, praktiski nemainās – jāvārda brīdi viņiem gribas svinīgu un skaistām atmiņām bagātu. Plašāk stāsta Krāslavas novada Dzimtsa­rakstu nodaļas vadītāja Ināra Ūdre.

Izvēles iespējas

Pāriem, kas vēlas reģistrēt laulību, tagad ir vairākas izvēles. Ja jaunie izvēlas laulāties baznīcā, tad jāņem vērā, ka vispirms obligāti jāiesniedz laulības reģistrācijas iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Pamatojoties uz šo iesniegumu, Dzimtsarakstu nodaļa veic nepieciešamās darbības un izsniedz izziņu par dokumentu pārbaudi. Ar šo izziņu jaunais pāris dodas pie priestera un piesaka laulību. Priesteris salaulā un atgādā mums paziņojumu par pie viņa noslēgto laulību. Šeit būtiski zināt, ka ne visu Latvijas mācītāju baznīcā noslēgtām laulībām ir juridiskas sekas. Tālab laikus jānoskaidro, vai izvēlētajā baznīcā noslēgtās laulības tiks reģistrētas arī civilstāvokļa aktu reģistrā.

Ja pāris vēlas pieteikt reģistrēt laulību Dzimtsarakstu nodaļā, tad pastāv vairākas izvēles iespējas, kā šī reģistrācija notiks. Pirmā – var pieteikt laulības reģistrāciju biroja telpā jeb kabinetā. Tā ir pieticīga ceremonija, kas būtībā iekļaujas tikai likuma prasību izpildē. Starp citu, pēdējā laikā tā ir populāra izvēle. Neesam pētījuši, kāpēc tā noticis, vienkārši konstatējām šādu faktu. Zīmīgi, ka šī ir arī gados jauno pāru izvēle, lai gan viņu vecāki par šādu izvēli nav priecīgi un grib plašāku ceremoniju.

Nākamā iespēja ir izvēlēties mūsu ceremoniju zāli. Nav nekādu ierobežojumu, mēs iepriekš noskaidrojam, cik plašu šo ceremoniju pāris grib, ko tās laikā grib dzirdēt. Mūsu darbā pats svarīgais ir pareizi juridiski pajautāt katram, kas stājas laulībā, vai tiešām tā ir brīva viņa izvēle un viņš brīvi vēlas stāties laulībā. Tā kā viss pasākums notiek tikai un vienīgi valsts valodā, ne visi grib dzirdēt garas runas, dzeju, tāpēc arī ceremoniju zālē svinīgais pasākums reizēm noslēdzas tikai ar oficiālo daļu.

Vēl viena iespēja – laulāties ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpas jebkurā vietā novada administratīvajā teritorijā. Mūsu novadā jaunlaulātie izvēlas plašāk zināmās viesu mājas. Ļoti reti ir gadījumi, kad laulību vēlas slēgt tam absolūti nepiemērotā vietā, piemēram, ceļa malā, kur tādām svinībām nebūt nav atbilstoši apstākļi kaut vai no tāda viedokļa, ka viesi tērpušies labās un dārgās drēbēs. Reģistrējot laulību viesu mājā vai citā vietā novadā tāpat ir izvēles iespēja: varam nodrošināt tikai juridisko daļu, vai papildinām ar skaistiem tekstiem un dzeju. Starp citu, mēs neuzkavējāmies ilgāk par nepieciešamo – savu darbu padarām un dodamies prom. Parasti visur klāt ir pasākuma vadītājs, ar kuru nodibinām kontaktus un nekādas problēmas nerodas. Ievadvārdi ir pasākuma vadītājam, tad vārds mums, izdarām juridisko pusi un viss.

Par dokumentiem

Gribu atgādināt, ka iesniegt dokumentus laulības reģistrācijai var jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā valstī. Piemēram, cilvēks dzīvo Rīgā, bet kāzu svinības plānotas Krāslavas novadā. Pāris raksta iesniegumu tajā Dzimtsarakstu nodaļā, kas ir tuvāk dzīvesvietai, vai viņiem ērtāk sasniedzama, saņem izziņu par dokumentu pārbaudi, atsūta šo izziņu mums un mēs varam sākt sarunas par laulību ceremoniju, kas notiks mūsu novada teritorijā.

Starp citu, Latvijas pilsoņiem vai Latvijas nepilsoņiem nav obligāti personīgi jāapmeklē Dzimtsarakstu nodaļa, iesniegumu var parakstīt attālināti, ja abiem, kuri stājas laulībā, ir drošs elektroniskais paraksts, ar kuru iesniegums jāparaksta katram. Šo iespēju iedzīvotāji aktīvi izmanto, jo mūsdienās cilvēki nereti dzīvo laika trūkumā. Uzsveru, tas attiecas tikai uz Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, ja kaut viens no pāra nav Latvijas pavalstnieks, abiem kopā jādodas ir Dzimtsarakstu nodaļu.

Cik jāmaksā

Valsts nodevas likme par laulības reģistrāciju ir 14 eiro. No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) personu ar I vai II invaliditātes grupu; personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Savukārt izcenojumus par mūsu pakalpojumiem var noskaidrot pašvaldības vietnē www.kraslava.lv vai piezvanot pa tālruni 65624185.

Jaundzimušais - liels prieks ģimenei

Gada sākumā ziņojām, ka Krāslavas novada Dzimtsa­rakstu nodaļā 2023. gadā re­ģistrēti 73 jaundzimušie (34 zēni un 39 meitenes), salīdzinot ar 2022. gadu ‒ par 23 bērniem mazāk. Šajā kontekstā iedzīvotāji jautā, vai Krāslavas novada Dzimtsa­rakstu nodaļa piedāvā jaunajiem vecākiem kādu svinīgu ceremoniju, reģistrējot bērna dzimšanu?

Dzimtsa­rakstu nodaļas vadītāja Ināra Ūdre skaidro, ka padomju varas laikā Dzimtsarakstu nodaļa tik tiešām piedāvāja bērna dzimšanas svinīgu reģistrāciju, jo nokristīt bērnu baznīcā atklāti nebija iespējams. Latvijas brīvvalstī situācija krasi izmainījās – jaunā ģimene un pieaicinātie krustvecāki var atklāti doties uz savu baznīcu, kur var nokristīt bērnu un kopā izdzīvot šo jauko brīdi.

„Atteicāmies no bērna dzimšanas svinīgas reģistrācijas pakalpojuma, jo pēc tā vairs nav pieprasījuma,” stāsta Ināra Ūdre. „Jā, nostalģiskas atmiņas ģimenēs vēl dzīvas, bet konkrētas intereses par to vairs nav. Tagad ir citi piedāvājumi - reģistrējot bērna dzimšanu, jaunajām ģimenēm mēs atkal pasniedzam grāmatiņu „Mūsu bērns”. Savukārt tradicionālajā jaundzimušo godināšanas pasākumā mazuļiem, kas gada laikā ir dzimuši Krāslavas novadā, tiks pasniegtas sudrabotas melhiora karotītes un sedziņa. Pasākums šogad ieplānots sestdien 1. jūnijā, lai to ir ērti apmeklēt gan Krāslavas, gan Dagdas, gan novada pagastu iedzīvotājiem un ciemiņiem. Arī pasākums kā tāds ir dāvana jaundzimušo ģimenēm, tas ir bagāts interesantām un aizraujošām aktivitātēm.

Runājot par atbalstu ģimenēm, kurās dzimst bērni, jāatzīmē, ka jau vairākus gadus darbojas Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/4 „Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, kas nosaka pabalsta ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu apmēru, pabalsta saņemšanas nosacījumus un piešķiršanas kārtību. Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 euro uz katru bērnu un to izmaksā sekojošā kārtībā: 200 euro - pēc bērna piedzimšanas; 100 euro - bērnam sasniedzot 1 gada vecumu; 50 euro - bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu; 50 euro - bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu; 50 euro - bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.”

Pierakstīja Juris Roga
Autora foto


Jauna aptauja

Aprīlis - 2024
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25 26 27 28
29 30  
pirmdiena, 22.04.2024
trešdiena, 24.04.2024

Dienas foto

  • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde