piektdiena, 12. augusts, 2022Vārda diena: Klāra, Vizma
crest1 crest2

Karjeras izglītībā un attīstībā Dagdas vidusskolā, Andrupenes pamatskolā un Priežmalas pamatskolā 2021./2022. mācību gadā

Pievienots: 07.06.2022

Ar 2022. gada 31. augustu beidzas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodrošinājums izglītības iestādēs. Savukārt projekta īstenošana beigsies 2022. gada 31. decembrī.

Pienācis laiks veikt kopsavilkumu par padarīto. Projekta sākumā galvenais akcents tika likts uz karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu. Pakāpeniski tas pārgāja uz individuālo karjeras konsultāciju sniegšanu, karjeras izglītības jautājumu integrēšanu jaunajā mācību saturā, vecāku informēšanu un konsultēšanu. Jāatzīmē, ka ar katru gadu, interese par individuālajām karjeras konsultācijām skolēniem pieaug.

2021./2022. mācību gada rudenī, tāpat kā citus gadus projekta izmēģinājumskolas - Dagdas vidusskola, Andrupenes pamatskola un Priežmalas pamatskola - piedalījās dažādās Karjeras nedēļas aktivitātēs un pasākumos. Diemžēl lielai pasākumu daļai bija jānotiek attālināti. Tas mazināja skolēnu interesi par profesiju izzināšanu, pētīšanu, iepazīšanu. Oktobrī tika veikta 7.–9. klašu skolēnu aptauja par izglītojamo interesēm. Aptaujas rezultāti rāda to, ka Dagdas vidusskolas, Andrupenes pamatskolas un Priežmalas pamatskolas skolēnus interesē profesijas saistītas ar medicīnu, militāro jomu, izglītību un IT jomu. Kā viens no tradicionālajiem pasākumiem bija arī „Ēnu diena”. Diemžēl šogad skolēnu aktivitāte nebija liela.

Mācību gada laikā notika veiksmīga sadarbība ar priekšmetu skolotājiem. Tika plānotas un vadītas vairākas mācību stundas, integrējot karjeras izglītību mācību saturā. Pētot jaunos standartus, var secināt, ka par karjeras jautājumiem var runāt jebkurā mācību priekšmetā. Tāpat tika vadītas arī karjeras izglītības grupu nodarbības, galvenokārt 7.- 9. klašu skolēniem. Notika klases vecāku sapulces kopā ar pedagogu karjeras konsultantu, tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem, regulāra aktuālas informācijas sūtīšana izglītojamiem, vecākiem, klašu audzinātājiem un skolas administrācijai. Mācību gada beigās tika veikta 9. un 12. klašu skolēnu aptauja par viņu turpmākiem dzīves plāniem pēc skolas absolvēšanas. Jāsecina, ka daudzi izglītojamie vēl aprīlī īsti nezina, ko darīs pēc skolas beigšanas.

Projekts deva iespēju apgūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi, iepazīt jaunas darba metodes arī pašam pedagogam karjeras konsultantam. Tika iepazīti jauni kolēģi, uzņēmēji, personīgās izaugsmes treneri, dažādu profesiju pārstāvji un vienkārši atsaucīgi cilvēki. Mācību gada laikā PKK piedalījās vairākos Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajos semināros, supervīzijās, kursos „Karjeras attīstības atbalsta soļi darbā ar izglītojamo vecākiem”, Starptautiskās karjeras atbalsta asociācijas konferencē „Pedagoga, karjeras konsultanta resursi pašefektivitates veicināšanai”.

Projekts noslēdzas, bet darbs jau nebeidzas. Katrs klases audzinātājs, skolotājs, vecāks jau nedaudz ir pedagogs karjeras konsultants. Bet, ja tāds speciālists ir skolā, tad tas ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Regīna Pauliņa,
Dagdas vsk., Andrupenes psk. un Priežmalas psk.
pedagogs karjeras konsultants
Ilustratīvs foto no pexels.com


Jauna aptauja

Augusts - 2022
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
pirmdiena, 01.08.2022
ceturtdiena, 04.08.2022
otrdiena, 09.08.2022
ceturtdiena, 11.08.2022

Dienas foto

  • Annas Dagdā 2022

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde