otrdiena, 19. oktobris, 2021Vārda diena: Drosma, Drosmis, Elīna
crest1 crest2

Projektu konkurss „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

Pievienots: 18.08.2021

No 2021. gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 eiro. Atbalsta maksājums tiek izmaksāts divās daļās – pirmais maksājums 80% apmērā, otrais maksājums 20% apmērā atbilstoši saimniecības attīstības plānam. Pēdējais maksājums tiek veikts pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas īstenošanas.

ATBALSTA PRETENDENTS

Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs.

1. Fiziska persona:

  • kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
  • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu.

2. Juridiska persona:

  • kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
  • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents nodrošina gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2020.gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7.pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs).

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

 ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

  • gada kopējais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – vismaz 2000 EUR, kā arī gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – ne vairāk kā 15 000 EUR (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu));
  • kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru;
  • sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju ir sagatavots projekta iesniegums, kas ietver Darījumdarbības plānu;
  • atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai;
  • projekts ir saistīts ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

SVARĪGI!

Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas veikti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojuma izmaksas.

Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ilgtermiņa ieguldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Plānošanas periodā (2014.–2020. gads) un pārejas periodā  (2021.–2022. gads) atbalsta pretendents šajos noteikumos minēto atbalstu var saņemt vienu reizi.

Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas ir īstenojis projektu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Projekta iesniegums jāsagatavo, piesaistot konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Konsultāciju saņemšanai vai projekta iesnieguma sagatavošanai  lūdzam vērsties LLKC Krāslavas konsultāciju birojā: Ārija Kupreviča tel. Nr. 26120646, Terēza Brazeviča tel. Nr. 26320141.

Terēza Brazeviča,
uzņēmējdarbības konsultante


Jauna aptauja

Oktobris - 2021
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dienas foto

  • Anatola Kauškaļa foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde