piektdiena, 1. marts, 2024Vārda diena: Ilgvars, Ivars
crest1 crest2

Ziņas

 • 01.02.2024

  Laimes muzejs Indrā organizē vizuālās mākslas darbu konkursu „Manas laimes krāsas”. Konkursā tiek aicināti piedalīties Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolas izglītības iestāžu audzēkņi četrās vecuma grupās. Konkursa rezultātā tiks izveidota labāko mākslas darbu izstāde, kuru visi interesenti no maija līdz novembrim varēs apskatīt Laimes muzeja telpās. Konkursa nolikums - šeit. Tatjana Kozačuka,Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja

 • 01.02.2024

  Jau pirms daudziem gadiem Krāslavas Mūzikas skolas direktore Olga Grecka un Indra Kultūras nama vadītāja Anžela Kuzminska iedibināja tradīciju, kad Indras vārda dienā uz Indru ar koncertu atbrauc Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi. Šī skaistā tradīcija turpinās arī tagad, kad Krāslavas, Dagdas un Indras profesionālās ievirzes izglītības audzēkņi mācās vienā – Krāslavas novada Mūzikas un Mākslas skolā. Indras vārda diena ir labs iemesls Krāslavas un Dagdas audzēkņiem un pedagogiem pulcēties Indrā un dāvināt svētkos skaistu koncertu Indras ciemata iedzīvotājiem. Ceram, ka šī skaistā tradīcija turpināsies arī turpmāk, jo reti kurai apdzīvotai vietai Latvijā ir vēsturiski izveidojusies šāda privilēģija – svinēt savu vārda dienu! Ērika Zarovska,Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas...

 • 31.01.2024

  Pastāstīsim par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētās „Erasmus+” programmas projekta „Otrā elpa – jauna iespēja” metālapstrādes darbnīcas īstenošanu Krāslavā. Biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” 2023. gadā „Erasmus +” programmas konkursā ieguva finansējumu projekta „Otrā elpa – jauna iespēja” īstenošanai. Projekta mērķis - pakāpeniski veidot sabiedrību, kurā jaunieši ir ekoloģiski izglītoti un aktīvi īstenotāji. Sadarbībā ar RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņiem un pedagogu Juri Krumpānu notika metālapstrādes radošā darbnīca ar Dagdas vidusskolas 9. klases skolēniem. Darbnīcas mērķis bija apgūt metālapstrādes pamatu iemaņas un prasmes, lai turpmāk veidotu praktiskās lietas no nederīgiem metāla gabaliem, piemēram, interjera...

 • 31.01.2024

  Lai stiprinātu vietējās kopienas, kā arī sadarbību un uzticēšanos starp dažādām iedzīvotāju grupām, Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar „British Council” pārstāvniecību Latvijā jau trešo gadu īstenos tiešsaistes mācības „Darbīgās kopienas Latgalē”. Līdz 12. februārim Latgales reģiona kopienu aktīvistiem, iedzīvotāju grupām, iestādēm, organizācijām un NVO ir iespēja pieteikties divu nodarbību ciklam, kas sāksies 14. februārī. Mācību mērķis ir stiprināt kopienas un to līderus, kā arī atbalstīt aktīvos iedzīvotājus pašiniciatīvu plānošanā un īstenošanā savas dzīves vides uzlabošanai, veidojot izpratni par projektu kā rīku pārmaiņu ieviešanā un kopienas attīstības procesu stimulēšanā. Mācības notiks tiešsaistē „Zoom” platformā 14. un 21. februārī no plkst.15.00 līdz plkst.17.00....

 • 30.01.2024

  Robežnieku pagasta bibliotēkā lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" darbojas jau 21 gadu. Ikvienam interesentam pērn bija iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā un koordinētajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Ar programmas atbalstu pērn Robežnieku pagasta bibliotēka ir saņēmusi 28 grāmatu kolekcijas eksemplārus Līdz šī gada janvārim žūrijas ekspertiem bija jāizlasa piecas grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas un līdz 31. janvārim jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa (par to dalībnieks saņem balviņu), bet vecāku žūrijas kolekcijā – četras grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas, papildus atļaujot izvēlēties jebkuru grāmatu no pārējās kolekcijas, lai arī...

 • 30.01.2024

  Margarita Stāraste (1914 -2014) ir Latvijā ļoti iemīļota bērnu grāmatu rakstniece un ilustrētāja. Rakstnieces jubilejas gadā Robežnieku pagasta bibliotēka izsludina bērnu zīmējumu konkursu „Margaritas Stārastes pasaku tēli”. Aicinām ikvienu interesentu, kurš ir jaunāks par 12 gadiem, piedalīties konkursā un pēc rakstnieces grāmatu motīviem uzzīmēt kādu savai sirdij tuvāku, mīļāku Margaritas Stārastes pasaku tēlu. Zīmējumus konkursam var iesniegt no 1. līdz 27. februārim. Radošus darbus lūdzam nest uz Robežnieku pagasta bibliotēku, PSV Joņinos, vai sūtīt uz e-pastu bibl.robeznieki@kraslava.lv. Būsim priecīgi, ja arī bērni no kaimiņu pagastiem atsauksies un iesūtīs savus darbiņus konkursam. Zīmējums var būt veidots jebkurā tehnikā - ar zīmuli, guašu, flomāsteriem, krāsām. Labāko darbu...

 • 29.01.2024

  1729. gada 25. janvārī Indricas muižas īpašnieks Jans Ludvigs Broel Plāters no Jana Čapska nopērk Krāslavu un Kombuļmuižu par 14 tūkstošiem dālderu. Tā Krāslava kļūst par dzimtas rezidenci sešām Broel Plāteru paaudzēm. No 1727. gada inventāra ir zināms, ka Krāslavā ir muiža, būvēta no tēstiem baļķiem, ar koka lubiņu jumtu un ozolkoka logu rāmjos iestiprinātiem sīkrūšu stikliem alvas ierāmējumā. Pāri Kraslavkas upītei tilts uz augstiem satrūnējušiem koka stabiem. Tam blakus spirta brūzis un citas ēkas, kā arī saķņu dārzs, kurš stiepjas līdz pat Daugavai. Pie upes atrodas alus brūzis, ūdensdzirnavas ar vienu akmeni, blakus tām dīķis, ķieģeļu darbnīca un zāģētava ar diviem zāģiem. Upītes augstajā kreisajā krastā izvietojas pats miestiņš ar 47 koka mājām apkārt baznīcai, tirgus vietu un...

 • 29.01.2024

  24. janvārī Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā norisinājās II Krāslavas novada Akordeona diena. Apvienojoties profesionālās ievirzes skolām Krāslavas novadā un izveidojot Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolu, tika mērķtiecīgi strādāts pie tā, lai ne tikai saglabātu iepriekšējās tradīcijas, bet arī veidotu jaunas. Ideja par pasākumu, kurš tiks veltīts akordeonam, radās Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas akordeona spēles pedagogiem Baibai Trūlei un Jurijam Piskunovam. Tradīcija tika uzsākta 2023. gada janvārī, kad Dagdā tika organizēta 1. Krāslavas novada Akordeona diena. Sākotnēji Akordeona diena tika iecerēta kā skolas iekšējais pasākums, kurā piedalījās Dagdas un Krāslavas akordeona spēles programmas audzēkņi un pedagogi. Tomēr, saskatot šajā pasākumā lielu...

 • 26.01.2024

  Jau ziņojām, ka 2023. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu no­daļā reģistrētas 93 laulības. Salīdzinot ar 2022. gadu, tas ir par 13 laulībām ma­zāk. Arī Latvijā kopumā aizvadītajā ga­dā noslēgto laulību skaits ir nedaudz samazinājies. Statistika ir mainīga lieta, bet divu cilvēku vēlme, dibinot ģimeni, praktiski nemainās – jāvārda brīdi viņiem gribas svinīgu un skaistām atmiņām bagātu. Plašāk stāsta Krāslavas novada Dzimtsa­rakstu nodaļas vadītāja Ināra Ūdre. Izvēles iespējas Pāriem, kas vēlas reģistrēt laulību, tagad ir vairākas izvēles. Ja jaunie izvēlas laulāties baznīcā, tad jāņem vērā, ka vispirms obligāti jāiesniedz laulības reģistrācijas iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Pamatojoties uz šo iesniegumu, Dzimtsarakstu nodaļa veic nepieciešamās darbības un izsniedz izziņu par...

Jauna aptauja

Marts - 2024
P O T C P S S
  02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dienas foto

 • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde