trešdiena, 21. aprīlis, 2021Vārda diena: Anastasija, Marģers
crest1 crest2

Uzticama un zinātnē balstīta informācija par vakcīnu pret Covid-19 - „Comirnaty” izstrādi

Pievienots: 06.01.2021

Kas ir „Comirnaty” un kāpēc to lieto?

„Comirnaty” ir vakcīna koronavīrusa izraisītas slimības (Covid-19) profilaksei cilvēkiem no 16 gadu vecuma. 

„Comirnaty” satur molekulu, ko dēvē par RNS signālvielu (mRNA), ar norādījumiem par proteīna producēšanu no SARS-CoV-2 — vīrusa, kas izraisa Covid-19, „Comirnaty” nesatur pašu vīrusu un nevar izraisīt Covid-19.

Kā lieto „Comirnaty”?

Vienai personai nepieciešamas divas „Comirnaty” devas, kuras ievada augšdelma muskulī ar vismaz 21 dienas starplaiku.

Par vakcīnas piegādes pasākumiem ārstniecības iestādēm ir atbildīgas valsts iestādes. Papildu informācija par „Comirnaty” lietošanu pieejama zāļu lietošanas instrukcijā vai jautājot ārstam vai farmaceitam.

Kā „Comirnaty” darbojas?

„Comirnaty” aizsargā organismu pret Covid-19. Vakcīna satur molekulu, ko dēvē par RNS signālvielu (mRNA), kurā ir norādījumi par S-proteīna producēšanu. Tas ir proteīns uz SARS-CoV-2 vīrusa virsmas, ko vīruss izmanto, lai iekļūtu organisma šūnās.

Kad cilvēkam ievada vakcīnu, dažas organisma šūnas uztver mRNA norādījumus un īslaicīgi producē S-proteīnu. Pēc tam cilvēka imūnsistēma atpazīs šo proteīnu kā svešu un radīs antivielas, un aktivizēs T šūnas (baltās asins šūnas), lai uzbruktu tam. Ja vēlāk persona nonāks saskarē ar SARS-CoV-2 vīrusu, šī cilvēka imūnsistēma to atpazīs un būs gatava pasargāt organismu no tā. mRNA no vakcīnas nepaliek organismā, bet noārdās īsi pēc vakcinācijas.

Kādi „Comirnaty” ieguvumi atklāti pētījumos?

Klīniskie pētījumi apliecināja, ka „Comirnaty” efektīvi novērš saslimšanu ar Covid-19 personām no 16 gadu vecuma.

Pētījumā pavisam tika iesaistīti 44 000 cilvēku. Puse saņēma vakcīnu, bet otra puse  - neīstu injekciju. Cilvēki nezināja, vai viņi saņēma vakcīnu vai zāļu imitāciju. Iedarbība tika aprēķināta vairāk nekā 36 000 cilvēkiem no 16 gadu vecuma (ieskaitot cilvēkus, kuri vecāki par 75 gadiem), kuriem nebija agrākas infekcijas pazīmes.

Pētījumā tika pierādīts, ka simptomātisku Covid-19 gadījumu skaits cilvēkiem, kuri saņēmuši vakcīnu, samazinājās par 95 % (8 cilvēkiem no 18 198 bija Covid-19 simptomi), salīdzinot ar cilvēkiem, kuri saņēma neīstu injekciju (162 cilvēkiem no 18 325 bija Covid-19 simptomi). Tas nozīmē, ka pētījumā tika pierādīta šīs vakcīnas 95 % efektivitāte.

Pētījumā konstatēja arī aptuveni 95 % efektivitāti dalībniekiem ar smagu Covid-19 risku, tostarp pacientiem ar astmu, hronisku plaušu slimību, diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu vai ķermeņa masas indeksu ≥ 30kg/m2.

Vai cilvēkus, kuriem jau agrāk ir bijusi saslimšana ar Covid-19, var vakcinēt ar „Comirnaty”?

Šobrīd nav iegūti pietiekami daudz datu, kas ļautu izdarīt secinājumus par vakcīnas iedarbību uz cilvēkiem, kuri jau pārslimojuši Covid-19. Tomēr cilvēki, kuri pārslimojuši Covid-19, tiek aicināti vakcinēties.

Papildu blakusparādības 545 cilvēkiem, kuri saņēma „Comirnaty” pētījuma laikā un kuriem iepriekš ir bijusi Covid-19 slimība, neradās. Pētījums nesniedza pietiekamus datus, lai izdarītu secinājumus par „Comirnaty” iedarbību uz cilvēkiem, kuriem jau ir bijusi Covid-19 slimība.

Vai „Comirnaty” var samazināt vīrusa pārnešanu no vienas personas uz otru?

Vakcinācijas ar „Comirnaty” ietekme uz SARS-CoV-2 vīrusa izplatību sabiedrībā vēl nav zināma. Vēl nav zināms, kādā mērā vakcinētie cilvēki joprojām var pārnest un izplatīt vīrusu.

Cik ilgi „Comirnaty” nodrošina aizsardzību?

Pašlaik nav zināms, cik ilgi darbojas aizsardzība ar „Comirnaty”. Klīniskajā pētījumā vakcinētos cilvēkus turpinās novērot divus gadus, lai apkopotu vairāk informācijas par aizsardzības ilgumu.

Vai bērnus var vakcinēt ar „Comirnaty”?

„Comirnaty” nav ieteicams bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem. EMA ir vienojusies ar uzņēmumu par plānu veikt vakcīnas izpēti ar bērniem vēlākā posmā.

Vai cilvēkus ar novājinātu imunitāti var vakcinēt ar „Comirnaty”?

Dati par cilvēkiem ar novājinātu imunitāti (pacientiem ar novājinātu imūnsistēmu) ir ierobežoti. Lai gan cilvēki ar novājinātu imunitāti var nereaģēt uz vakcīnu, nav īpašu bažu par drošumu. Cilvēkus ar novājinātu imunitāti aizvien var vakcinēt, jo viņiem var būt lielāks Covid-19 risks.

Vai ar „Comirnaty” var vakcinēt grūtnieces vai sievietes, kuras baro bērnu ar krūti?

Pētījumos ar dzīvniekiem nav konstatēta nelabvēlīga ietekme uz grūtniecību, taču dati par „Comirnaty” lietošanu grūtniecības laikā ir ļoti ierobežoti. Lai gan nav veikti pētījumi par barošanu ar krūti, nav sagaidāms risks sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Lēmums par vakcīnas lietošanu grūtniecēm ir jāpieņem ciešā sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistu pēc ieguvumu un riska apsvēršanas.

Vai cilvēkus ar alerģijām var vakcinēt ar „Comirnaty”?

Cilvēkiem, kuriem jau ir alerģija pret kādu no vakcīnas sastāvdaļām, kas minētas zāļu lietošanas instrukcijas 6.sadaļā, nedrīkst ievadīt vakcīnu. Vakcīnu saņēmušajiem cilvēkiem tika novērotas alerģiskas reakcijas (paaugstināta jutība).

Kopš vakcīnas lietošanas uzsākšanas, vakcinācijas kampaņās ļoti nelielam cilvēku skaitam radusies anafilakse (smaga alerģiska reakcija). Tāpēc, tāpat kā citu vakcīnu gadījumā, „Comirnaty” ievadīšana ir jāveic ārsta stingrā uzraudzībā un jābūt pieejamai atbilstošai ārstēšanai. Cilvēki, kuriem ir smaga alerģiska reakcija, lietojot pirmo „Comirnaty” devu, nedrīkst saņemt otro devu.

Kā „Comirnaty” darbojas dažādu tautību un dzimumu cilvēkiem?

Pamatpētījumā tika iesaistīti dažādu tautību un dzimumu cilvēki. Efektivitāte saglabājās aptuveni 95 % apmērā starp dzimumiem, rasēm un etniskajām grupām.

Kāds risks pastāv, lietojot „Comirnaty”?

Pētījumā visbiežākās „Comirnaty” blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas un uzlabojās dažu dienu laikā pēc vakcinācijas. Tās ietvēra sāpes un pietūkumu injekcijas vietā, nogurumu, galvassāpes, sāpes muskuļos un locītavās, drebuļus un drudzi. Tās skāra vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem. Mazāk nekā 1 no 10 pacientiem novēroja apsārtumu injekcijas vietā un sliktu dūšu. Nieze injekcijas vietā, sāpes ekstremitātēs, palielināti limfmezgli, miega traucējumi un slikta pašsajūta bija retāk sastopamas blakusparādības (kas var rasties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem). Mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem novēroja muskuļu vājumu vienā pusē (akūtu perifēru sejas paralīzi jeb sejas paralīzi). „Comirnaty” izraisīja alerģiskas reakcijas, tai skaitā ļoti nelielu skaitu smagu alerģisku reakciju (anafilaksi), kas radās, lietojot „Comirnaty” vakcinācijas kampaņās. Tāpat kā citu vakcīnu gadījumā, „Comirnaty” ir jāievada ciešā uzraudzībā un jābūt pieejamai atbilstošai ārstēšanai.

Kāpēc „Comirnaty” ir reģistrēta ES?

„Comirnaty” nodrošina augstu aizsardzības līmeni pret Covid-19, kam ir ļoti būtiska nozīme pašreizējā pandēmijā. Pamatpētījuma laikā tika pierādīts, ka vakcīnai ir 95 % efektivitāte. Lielākā daļa blakusparādību ir vieglas līdz vidēji smagas un izzūd dažu dienu laikā. Tādēļ aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot „Comirnaty”, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica reģistrēt šīs zāles lietošanai ES. „Comirnaty” ir piemērota reģistrācijas apliecība ar nosacījumiem. Tas nozīmē, ka par šīm zālēm ir sagaidāmi papildu dati (sk. tālāk), kas uzņēmumam ir jānodrošina. EMA katru gadu pārbaudīs visu jauniegūto informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu.

Kāda informācija par „Comirnaty” vēl ir sagaidāma?

„Comirnaty” saņēma reģistrācijas apliecību ar nosacījumiem, tādēļ uzņēmums, kas piedāvā tirgū „Comirnaty”, turpinās sniegt rezultātus no pamatpētījuma, kas turpināsies divus gadus. Šajā pētījumā un papildu pētījumos tiks sniegta informācija par to, cik ilga ir aizsardzība, kā vakcīna novērš smagu Covid-19, kā tā aizsargā cilvēkus ar novājinātu imunitāti, bērnus un grūtnieces, kā arī to, vai tā novērš asimptomātiskus gadījumus.

Turklāt neatkarīgi pētījumi ar Covid-19 vakcīnām, ko koordinē ES iestādes, sniegs arī plašāku informāciju par vakcīnas drošumu ilgtermiņā un ieguvumu vispārējā populācijā. Uzņēmums veiks arī pētījumus, lai sniegtu papildu pārliecību par vakcīnas farmaceitisko kvalitāti, jo joprojām pieaug ražošanas apjoms.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu „Comirnaty” lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu „Comirnaty” lietošanu. Riska pārvaldības plāns (RPP) attiecībā uz „Comirnaty” ir arī izstrādāts, un tajā ir svarīga informācija par vakcīnas drošumu, kā iegūt plašāku informāciju un kā samazināt iespējamos riskus. Saskaņā ar ES vakcīnu pret Covid-19 drošuma uzraudzības plānu tiks īstenoti drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka ātri tiek apkopota un analizēta jauna informācija par drošumu.

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū „Comirnaty”, reizi mēnesī iesniegs ziņojumus par drošumu. Tāpat kā par visām zālēm, dati par „Comirnaty” lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar „Comirnaty” lietošanu saistītās iespējamās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai nepieciešamie pasākumi.

Zāļu valsts aģentūra


Jauna aptauja

Aprīlis - 2021
P O T C P S S
 
01
02 03 04
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30  
pirmdiena, 19.04.2021

Dienas foto

  • Foto: Valērijs Stivriņš

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde