pirmdiena, 23. novembris, 2020Vārda diena: Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
crest1 crest2

Kā Krāslavā turpmāk apsaimniekos mūsu radītos atkritumus?

Pievienots: 02.10.2017

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu pašvaldībai jāizvēlas viens atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pienākums noslēgt līgumus par atkritumu savākšanu ir visiem atkritumu radītājiem. Krāslavas pašvaldībai ir beidzies līgums ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, tālab Krāslavas novada dome ir noslēgusi līgumu uz septiņiem gadiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no 2017. gada 1. oktobra. Līdz ar to atkritumu radītājiem ir jānoslēdz līgums par atkritumu savākšanu ar „Krāslavas nami”. Visvairāk pārmaiņas skar privātmāju īpašniekus, kuriem visiem jādodas noslēgt jaunus līgumus.

Uz jautājumiem atbild SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maslovs.

- Kas tieši mainīsies atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas jomā?

- Lai gan vieniem atkritumu radītājiem līgumi jāpārslēdz, citiem - nē, pārmaiņas attiecas uz visiem vienādi. Līgums saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir slēdzams par izvedamo tilpumu no katras konkrētas mājas, ievērojot maksu, kas tiek noteikta par svaru. Izvedam tilpumu kubikmetros, bet maksu nosaka par tonnu. Līdz ar to mums ir jāpiemēro koeficients pārejai no tilpuma uz svaru, lai kubikmetrus pārrēķinātu tonnās. Šo koeficientu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka pašvaldība.

Faktiski savākto atkritumu svars vienā kubā var būt dažāds atkarībā no tā, kādi atkritumi tur atrodas. Vairākas Latvijas pašvaldības piemēro mainīgu koeficientu, kas vairāk atbilst reālajai situācijai. Arī Krāslavas pašvaldība pieņēma lēmumu pielietot mainīgu koeficientu. Līdz ar to, savācot atkritumus no atkritumu radītājiem, mēs fiksēsim izvesto atkritumu daudzumu kubikmetros, kas izvests no katra konkrētā klienta. Nododot atkritumus poligonā, katra automašīna tiek nosvērta. Sasummējot no atkritumu radītājiem izvesto kopējo atkritumu tilpumu, par katru mēnesi aprēķināsim koeficientu, kas attiecīgajā laika posmā piemērojams rēķinu izrakstīšanai. Katru mēnesi koeficients mainīsies, bet tas būs atbilstošs reālajai situācijai aizvadītajā mēnesī. Tādā veidā nodrošināsim to, ka atkritumu radītāji samaksā par svaru, kas tiek reāli nodots poligonā. Rēķinus izrakstīsim pēc pakalpojuma sniegšanas.

Pašvaldība noteikusi, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2017. gada 1. oktobra Krāslavas novada administratīvajā teritorijā ir 98,28 EUR/t apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tajā iekļauta maksa par atkritumu pieņemšanu poligonā, dabas resursu nodoklis un atkritumu apsaimniekotāja izmaksas par atkritumu savākšanu. Nākamā gada janvārī būs izmaiņas, kas ir saistītas ar dabas resursu nodokļa likmes un poligona izmaksu izmaiņām.

- Kā nodrošināsiet izvedamo atkritumu apjoma iespējami precīzāku uzskaiti?

- Vienīgais reālais veids, kā mērīt atkritumu tilpumu, ir konteineri. Atbilstoši Krāslavas novada saistošajiem noteikumiem visiem atkritumu radītājiem ir jānodrošina konteineri savās privātmājās un objektos. Daudziem šādi konteineri jau ir, tos iegādājās no iepriekšējā operatora vai citā ceļā. Konteineram jāatbilst noteiktam standartam, lai tas ir piemērots mehanizētai izkraušanai. Tā nevar būt jebkāda kaste, kuru izliek uz ielas un pēc tam darbiniekiem vajag ar rokām to celt un bērt ārā. Mēs nodrošinām mehanizēto izkraušanu, līdz ar to jābūt attiecīgam konteineram. Konteineru iegādei līgumā paredzēts pārejas periods līdz 2018. gada 1. aprīlim. Ja personai nav konteinera vai tas neatbilst prasībām, tas ir jāiegādājas pārejas perioda laikā. Mēs arī piedāvāsim iegādāties konteinerus, bet cilvēks var izvēlēties jebkuru citu pārdevēju, galvenais, lai konteiners atbilst līgumā norādītajam standartam. Šobrīd mums konteineru nav pietiekami, bet, slēdzot līgumus, apzināsim pieprasījumu, veiksim iepirkumu un varēsim pārdot tos saviem klientiem.

- Kas notiks, ja klientam konteinera nebūs arī pēc 2018. gada 1. aprīļa?

- Esam tiesīgi no tādiem klientiem atkritumus vairs nepieņemt. Svarīgi, lai personas pareizi noteiktu sev nepieciešamo konteinera tilpumu - minimālais 80 litru konteiners, ko ir iespējams izkraut mehanizēti, tālāk - 120, 140, 180 un 240. Mūsu pilsētā visbiežāk tiek izmantoti 140 litru konteineri, ko klienti iegādājās no iepriekšējā operatora. Izplatīti arī 120 litru konteineri, 80 litru ir ļoti mazi, bet ir klienti, kuriem atkritumu apjoms tik tiešām ir minimāls un tad varbūt pietiek ar tādu. Ja cilvēks izvēlēsies pārāk mazu konteineru un novietos atkritumu maisus tam blakus, mums ir tiesības tos atkritumus nepieņemt vai izrakstīt papildu rēķinu par papildu nododamajiem atkritumiem. Visi norēķini tiks veikti par faktiski izvestu apjomu. Tas nozīmē arī to, ka nepietiekoša tilpuma konteiners būs jānomaina pret lielāku, līdz ar to klientam būs lieki izdevumi un papildu neērtības, jo arī līgums būs jāpārslēdz. Tālab konteinera izvēlei jāpieiet atbildīgi.

 Krāslavas novadā saistošie noteikumi nosaka minimālo izvešanas reižu skaitu – vismaz vienu reizi mēnesī no katras privātmājas jābūt izvestiem atkritumiem. Nešķirotos atkritumus drīkst mest tikai tajā konteinerā, par kuru ir noslēgts līgums un kuru cilvēks apmaksā. Konteinera tilpums ir atkritumu apsaimniekotāja ziņā, kuram savukārt jārēķinās ar mehanizētās izkraušanas iespējamību.80 litru konteiners ir minimums, ko mēneša laikā piepildīs arī cilvēks, kurš dzīvo viens.

Saistošajos noteikumos pateikts arī tas, ka ēkas īpašniekam ir pienākums novietot nešķirotu atkritumu konteineru tur, kur tam klāt var piebraukt atkritumu apsaimniekotāja mašīna. 

- Ir privātmāju iedzīvotāji, kuri praktizē nešķirotu atkritumu izmešanu daudzdzīvokļu namu konteineros.

- Privātmāju īpašniekiem un citām personām savus atkritumus nedrīkst izmest daudzdzīvokļu namu nešķiroto atkritumu konteineros, jo tie nav nekādi koplietošanas konteineri. Par šajos lielajos konteineros (tilpums 1,1 m3, tiek izvesti sešas reizes nedēļā) uzkrāto un izvesto atkritumu daudzumu maksā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji. Ja kāds cits tur izber savus atkritumus, viņš pārkāpj pašvaldības saistošos noteikumus. Konstatējot faktu, ka privātmājas īpašnieks izber atkritumus daudzdzīvokļu namu konteinerā, pašvaldības policija noformēs administratīvo pārkāpumu, par ko ir paredzēts sods. Kā jau sacīju, privātmāju īpašniekiem jāizvēlas pietiekoša apjoma konteineri, lai nebūtu jādomā, kā atbrīvoties no liekiem atkritumiem.

- Vai pastāv iespēja iegādāties priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus?

- Pašreiz tos atļauts izmantot ārpus pilsētas un ciemu teritorijās, kur atkritumu apsaimniekotāja transports nevar piebraukt. Laika gaitā tiks risināts jautājums par šādu maisu izmantošanu arī citos gadījumos, ja atkritumu apjoms pārsniedz konteinera tilpumu. Ja šādas situācijas veidojas neregulāri, varēs nopirkt priekšapmaksas maisus un tajā sapildītus atkritumus novietot pie konteinera. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja rodas neplānoti papildu atkritumi. Pagaidām šī piedāvājuma nav, jo visiem nav konteineru, un pārejas periodā nodrošināsim visu atkritumu izvešanu, kas ir klientiem, bet tai pašā laikā mēs noteiksim šo atkritumu tilpumu. Automašīna aprīkota ar 0,125 m3 mērkasti, kas darbiniekiem ļaus to paveikt.  

- Kas jāzina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem?

- Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuras apsaimnieko SIA „Krāslavas nami”, nav jādara nekas. Uzņēmums fiksēs konteineru izvešanas biežumu un atkritumu daudzumu no šīm mājām un rēķina izrakstīšanai sadalīs izmaksas uz dzīvokļos deklarēto personu skaitu. Vienīgā izmaiņa – arī šeit tiks pielietots mainīgais koeficients fiksētā vietā, bet tamdēļ dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem līgumi nav jāpārslēdz.

Tur, kur mājas apsaimnieko kooperatīvi vai citi apsaimniekotāji, kooperatīvam ir jānoslēdz līgums par atkritumu savākšanu ar SIA „Krāslavas nami”, kurā norādīta konkrētu konteineru esamība, atrašanās vieta, tilpums, izvešanas biežums. Bet atkal – jānodrošina, lai šo māju iedzīvotāji izmet atkritumus tieši tajos konteineros, kas ir šīs mājas iedzīvotāju apmaksāti. Ja māja ir blakus mūsu daudzdzīvokļu mājām un konteinerus nevar atdalīt, būs jāpieņem SIA „Krāslavas nami” izvešanas kārtība vai kooperatīvam jānodrošina pilnīga nošķirta atkritumu uzkrāšana, novietojot savus konteinerus atsevišķi, un mēs sekosim tam līdzi kopā ar pašvaldības policiju.

- Kā var samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu?

- Samazinot nešķirotu atkritumu daudzumu, jo dalīti atkritumi tiek vākti bez maksas. Mums pilsētā 40 dalīto atkritumu savākšanas punkti – zaļie un dzeltenie konteineri, kuros var izmest papīru, stikla taru, metālu un plastmasu. Tādā veidā samazinās apsaimniekošanas izmaksas. Par stiklu jāpiebilst – konteiners ir domāts pudelēm, nevis logu stiklam. Zaļie un dzeltenie konteineri nav piesaistīti pie katras konkrētas mājas, tiem paredzētus sašķirotus atkritumus var izmest jebkurš – daudzdzīvokļu mājas vai privātmājas iedzīvotājs. Var arī nogādāt uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kas atrodas Indras ielā 47, un nodot bez maksas. Šajā laukumā bez maksas var nodot arī nolietojušos sadzīves tehniku un daudz ko citu. Plašāka informācija šajā sakarā tiks sniegta vēlāk.

- Vai ar līguma slēdzējiem iespējams atrunāt nestandarta situācijas, piemēram, kāds dzīvo ziemā pie bērniem, un šajā laika posmā viņam konteiners ir tukšs. Ir cilvēki, kuri fiziski nespēj pārvietot konteineru, ko darīt viņiem?

- Diemžēl ar tādam situācijām normatīvajos aktos nav nekāda risinājuma. Bet jāsaprot, ja konteinerā mēneša laikā uzkrājas neliels atkritumu daudzums, normatīvie akti vienalga nosaka to saturu izvest katru mēnesi, tātad - mēnesī ir jāapmaksā vismaz viena izvešanas reize. Ja arī vienā vai otrā reizē atkritumu nav, tomēr mašīna brauc pēc grafika, izmaksas ir, un apsaimniekotājam jānodrošina atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbība kā tāda - visiem atkritumu radītājiem ir jābūt nodrošinātai iespējai nodot sadzīves atkritumus. Šī minimālā samaksa ir arī par atkritumu savākšanas sistēmas uzturēšanu kā tādu. Tas nav Krāslavas izgudrojums, visās Latvijas pašvaldības ir noteikts minimālais izvešanas reižu skaits. Turklāt mums nav nekādas reālas kontroles iespējas, un var gadīties, ka persona, kura dzīvo privātmājā, šādu aizbildinājumu izmanto, lai izmestu savus atkritumus svešā konteinerā.

Mums ir pusgadu ilgs parejas periods, lai pārietu uz konteineru izmantošanu ar visiem klientiem. Ja konstatēsim apstākļus, ka mašīna nevar piebraukt, persona fiziski nevar pārvietot konteineru, tad varēsim ierosināt grozījumus saistošajos noteikumos, paredzot šiem atsevišķajiem gadījumiem izņēmuma kārtā iegādāties priekšapmaksas maisus. Mums jāsaprot, cik tādu gadījumu ir. Šobrīd konstatējam ļoti dažādas situācijas, bet mums nepieciešams veikt maksimāli precīzu atkritumu uzskaiti, kas nodots no konkrētas administratīvās teritorijas, mēs domājam, ka visi klienti ieinteresēti maksāt par faktisko atkritumu daudzumu. Mēs arī gribam to fiksēt pēc iespējas precīzāk. Skaidrs, ka būs nestandarta situācijas, bet mūsu galvenais mērķis ir noteikt tilpumu, ko var izmērīt tikai ar konteineriem, kurus laika gaitā apzīmēsim ar svītrkodu operatīvai informācija nolasīšanai.

Ar 2. oktobri darbu veikšanā nekādu izmaiņu nebūs: mašīnas brauks pa to pašu maršrutu, tajos pašos laikos, kā līdz šim, un savāks atkritumus, kā līdz šim to darīja iepriekšējais operators. Ja būs maršruta vai laika izmaiņas - laicīgi informēsim.

- Kad tiks iesniegti pirmie rēķini par atkritumu izvešanu un kur var noslēgt līgumus?

Līgumu noslēgšanas jautājumos lūdzam griezties SIA „Krāslavas nami”, Brīvības ielā 5, Krāslavā, 2.stāvā, vai zvanīt pa tālruni 65687002. Darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai: 8.00–12.00 un 12.30-17.15, piektdienās 8.00-13.00. Līguma noslēgšanai ir nepieciešami personas apliecinošais dokuments un informācija par esošā konteinera veidu un tilpumu, ja konteiners klientam jau ir īpašumā.

Norēķinu periods privātmāju īpašniekiem ir viens ceturksnis, un pirmos rēķinus izrakstīsim 2018. gada janvārī, tāpēc lūdzam visus klientus noslēgt līgumus līdz 2017. gada beigām.

- Paldies par atbildēm!

Jautāja Juris Roga

P.S. Informācija par atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas kārtību laukos tiks sniegta vēlāk.


Jauna aptauja

Novembris - 2020
P O T C P S S
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24 25 26 27 28 29
30  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde