ceturtdiena, 30. jūnijs, 2022Vārda diena: Mareks, Tālivaldis
crest1 crest2

Krāslavas ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

„Šaubu nav, ka laimīgus mūs dara nevis tas, kas mums pieder, bet gan tas, kā mēs izmantojam to, kas mums pieder.”   /J.Kiršners/

Pievienots: 13.04.2022

Viena no svarīgākajām prasmēm, kas skolēniem jāpilnveido, ir pētnieciskā darbība, kas ir organiska mācību procesa sastāvdaļa. Pētīšanas iemaņas skolēns attīsta atbilstoši pedagoga izvēlētajai vai izstrādātajai programmai, sasniedzot mācību priekšmetu standartos pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā definēto rezultātu. Pētnieciskās darbības uzdevums ir veicināt izpratni par zinātniski pētnieciskā darba pamatprincipiem, attīstīt analītiskās spējas, kritiskās domāšanas prasmi, attīstīt spēju analizēt literatūru un lietot teorētiskas atziņas praksē konkrētu problēmu izpētē.

Krāslavas ģimnāzija jau 27 gadus ikvienam 11.-12.klases skolēnam piedāvā iespēju padziļināt zināšanas atsevišķās mācību priekšmetu tēmās, kā arī pilnveidot prasmi uzstāties.

Vērojot savu skolēnu darbošanos zinātniski pētniecisko darbu izstrādes procesā, bieži vien rodas jautājums - vai šajā darba izstrādes brīdī vēl eksistē tāds jēdziens kā gribasspēks? Vai tomēr var runāt par jauniešu mērķiem, motīviem, vērtībām, prioritātēm, to izvēli un veidiem, kā sasniegt to, ko vēlas? Nenoliedzami, ka tas jau ir kas lielāks un vērtīgāks, ar ko jaunietis var lepoties. Un lepojamies arī mēs, skolotāji.

Arī šis gads Krāslavas ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sasniegumu krātuvē nesa godalgotas vietas ne tikai reģiona, bet arī valsts līmenī – no skolā prezentētā 21 darba uz Latgales reģionālo konferenci Daugavpils Universitātē tika izvirzīti un izsaukti uzstāties septiņu darbu autori:

  • Viesturs Andžāns, darbs „Startup ekosistēmas Baltijas valstīs” (vad. ekonomikas skolotāja A.Svarinska),
  • Ervīns Jakovelis, darbs „Nevalstisko organizāciju nozīme pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanā” (vad. vēstures, filozofijas un politikas skolotāja V.Nalivaiko),
  • Nika Bičkova, Margarita Zaharova, darbs „Vērtību nozīmība dažādu laikmetu un paaudžu kontekstā” (vad. vēstures, filozofijas un politikas skolotāja V.Nalivaiko),
  • Kristīna Filatova, Anastasija Šahirova, darbs „Feminisma kā filozofiskās kustības analīze Simonas de Bovuāras esejas „Otrais dzimums” kontekstā ar sievietes ķermeniskās pieredzes problēmu centrā” (vad. vēstures, filozofijas un politikas skolotāja V.Nalivaiko),
  • Samanta Krumpāne, darbs „Izglītības līmeņa nozīme demences - Alcheimera slimības - saslimšanā”, (vad. matemātikas skolotāja A.Juškeviča),
  • Aivis Plociņš, darbs „Pauerliftinga attīstība Latvijā” (vad. sociālo zinību skolotāja V.Konceviča),
  • Anna Monska, darbs „Suņu pareizais uzturs” (vad. sociālo zinību skolotāja V.Konceviča).

Daugavpils Universitātes mācībspēki augstu novērtēja mūsu skolēnu sniegumu, piešķirot 1. pakāpi Nikas Bičkovas un Margaritas Zaharovas darbam, 2. pakāpi piešķirot Ervīna Jakoveļa, Viestura Andžāna un Samantas Krumpānes darbiem un 3. pakāpi piešķirot Annas Monskas, Kristīnes Filatovas un Aivja Plociņa darbiem, kā arī mūsu skolai tika izteikta pateicība par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu Latgales reģiona zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Uz Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu konferenci Rīgā tika izvirzīti četri darbi: „Vērtību nozīmība dažādu laikmetu un paaudžu kontekstā” (N.Bičkova, M.Zaharova), „Startup ekosistēmas Baltijas valstīs” (V.Andžāns), „Nevalstisko organizāciju nozīme pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanā” (E.Jakovelis), „Izglītības līmeņa nozīme demences - Alcheimera slimības - saslimšanā” (S.Krumpāne).

25. martā skolēni savus darbus prezentēja komisijai, kuras sastāvā jau bija visu Latvijas augstskolu mācībspēki. Arī šeit mūsu jaunieši pierādīja sevi kā zinošas, erudītas un vispusīgi attīstītas personības – 2. pakāpes diplomu ieguva V.Andžāns un E.Jakovelis, bet 3. pakāpes diplomu – S.Krumpāne. Jāpiebilst, ka Viesturs ieguva arī specbalvu - bezmaksas apmācības biznesa inkubatorā 8 nedēļu garumā!

Jaunieši, mēs lepojamies ar jums! Jūs nesat skolas vārdu Latvijā un radāt citiem piemēru uzdrīkstēties un nenobīties. Kopā esam sapratuši, ka grūti nenozīmē neiespējami! Novēlu jums vēl lielākus sasniegumus dzīvē!

Ilga Stikute,
Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā


Jauna aptauja

Jūnijs - 2022
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24 25 26
27
28
29
30
 
ceturtdiena, 30.06.2022

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde