trešdiena, 29. maijs, 2024Vārda diena: Maksis, Raivis, Raivo
crest1 crest2

No 1. augusta sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” būs augstāks

Pievienots: 30.06.2023

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi atkritumu apsaimniekošanas SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA „AADSO”) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem (NSA). Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs ar dabas resursu nodokli (DRN) no š.g. 1. augusta būs par 63% lielāks jeb 115,35 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t). Vērtēšanas laikā tarifs tika samazināts, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto.

Jaunais tarifs attieksies uz Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem NSA, kas sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” tiek nogādāti no Augšdaugavas novada, Daugavpils valstspilsētas, Krāslavas novada, Līvānu novada un Preiļu novada pašvaldības. Pašlaik atkritumu poligonā „Cinīši” ievestajiem NSA tiek piemērots tarifs 70,86 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t), kas apstiprināts 2018. gada 28. novembrī.

Komersants tarifa projektu iesniedza, jo būtiski pieaugušas DRN izmaksas par atkritumu apglabāšanu saistībā ar pērnā gada septembrī izdoto Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” prasībām. Tās nosaka materiāla kvalitātes kritērijus tehniskajam kompostam, kuru var izmantot konkrētam mērķim tautsaimniecībā, tostarp sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekošanā.

Proti, iepriekš bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas sagatavošanas apglabāšanai procesā atšķiroti no NSA, pēc stabilizācijas procesa pilnā apmērā drīkstēja lietot atkritumu krātuves apsaimniekošanā nepieciešamo pārklājumu veidošanai, attiecīgi nemaksājot DRN par apglabāšanu. Arī Valsts vides dienesta „Vienoti nosacījumi, kas iekļaujami atkritumu poligonu A kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās” no 2023. gada noteic, ka pārklājumam izmantotais prasībām neatbilstošais tehniskā komposta materiāls nedrīkst pārsniegt 20% no krātuvē apglabāšanai ievietotā kopējā atkritumu apjoma. Attiecīgi komersantiem, kuri pārklājumam izmanto vairāk nekā 20% tehniskā komposta materiāla, par materiāla daudzumu, kas pārsniedz šo atļauto īpatsvaru, ir jāmaksā DRN par apglabāšanu.

„Šobrīd komersantam nav iespēju uzlabot tehniskā komposta kvalitāti atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām. Taču jau no 2024. gada janvāra, kad SIA „AADSO” ekspluatācijā plāno nodot bioloģiski noārdāmo atkritumu rūpnīcu, atkritumu poligonā būs atbilstošās šķirošanas iekārtas, ar kuru palīdzību tiks veikta tehniskā komposta sijāšana pa frakcijām, kas ļaus uzlabot tā tehnisko kvalitāti un samazināt bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabājamo daļu,” skaidro Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

A.Kozlovska arī norāda, ka no NSA plūsmas atkritumu poligonos nav iespējams atšķirot kvalitatīvus otrreizējās pārstrādes materiālus, tādēļ atkritumu radītāji aicināti atkritumus šķirot to rašanās avotā, aktīvi līdzdarbojoties pašvaldības veidotajā dalītā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā.

Izmaksu pieaugumu sekmējis arī kopējais cenu kāpums valstī, tāpēc ar spēkā esošo tarifu vairs nav iespējams nosegt faktiskās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, t.sk. specializētās transporta tehnikas, iekārtu ekspluatācijas, personāla un citas izmaksas. Tāpat izmaksas ietekmējis arī tas, ka depozīta sistēmas darbības ietekmē samazinājies atkritumu poligonā pieņemtais NSA apjoms, kā arī šo atkritumu sastāvā ir mazāks otrreizējai pārstrādei atšķirojamo materiālu īpatsvars.

SIA „AADSO” tarifa projektu SPRK iesniedza š.g. 15. martā. Tarifa projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA „AADSO” netika saņemti. Izvērtēšanas laikā SPRK lūdza komersantam papildu informāciju, ko komersants arī sniedza kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifa projektu, kas tika virzīts apstiprināšanai. Izvērtējot tarifa projektu, SPRK secināja, ka tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „AADSO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Tarifa projekta izvērtēšanas gaitā izmaksas un atkritumu apjomi tika aktualizēti, ņemot vērā 2023. gada plānotās izmaksas un plānoto atkritumu apjomu. Salīdzinot ar sākotnēji vērtēšanai iesniegto tarifa projektu, apstiprinātais tarifs ar DRN (pie DRN likmes 95 EUR/t) ir par 3,81 EUR/t jeb 3% mazāks.

Ar SPRK lēmumu un apstiprinātā tarifa detalizētu aprēķinu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kur pieejama arī interaktīva vispārēja infografika par SIA „AADSO” apstiprināto tarifu un interaktīvā tarifu karte, kurā var uzzināt par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifiem citviet Latvijā. 

Līdz 2035. gadam jānodrošina, ka atkritumu poligonos apglabā tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tā kā NSA ir lielākā sadzīves atkritumu plūsma, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs. Tāpēc svarīgi būtiski palielināt dalīti savākto atkritumu apjomu, kurus var uzreiz nogādāt tālākai pārstrādei, nevedot apglabāt uz atkritumu poligonu.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, ko sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji piemēro par darbībām, kas ar NSA tiek veiktas pēc to pieņemšanas atkritumu poligonā. SPRK apstiprinātā tarifa izmaksas ir daļa no pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs, veido izmaksas par darbībām, kas ar nešķirotiem un dalīti vāktiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas no atkritumu savākšanas brīža līdz to nogādei uz atkritumu poligonu vai atkritumu turpmākas pārstrādes vietu.

SPRK apstiprinātie tarifi ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par SPRK:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja


Jauna aptauja

Maijs - 2024
P O T C P S S
  01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30 31  
trešdiena, 08.05.2024
otrdiena, 14.05.2024

Dienas foto

  • Iepazīšanās tūre pa Krāslavas novada tūrisma objektiem

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde