ceturtdiena, 7. jūlijs, 2022Vārda diena: Alda, Maruta
crest1 crest2

Mācību priekšmetu olimpiāžu sezonā noslēgusies

Pievienots: 16.05.2022

Tradicionāli pirms katra mācību gadu sākuma Valsts izglītības satura centrs (VISC) nosaka kādos mācību priekšmetos, kurām klašu grupām un kad tiks organizētas valsts olimpiādes. 2021./2022.mācību gadā tika apstiprinātas olimpiādes 15 mācību priekšmetos pamatskolas un vidusskolas posmu 7.-12. klašu grupām.

Mūsu novada izglītības iestādes pieteicās dalībai 14 novada posma mācību priekšmetu olimpiādēs, bet skolēni un viņu pedagogi piedalījās 12 olimpiādēs. Visas šīs olimpiādes, izņemot latviešu valodas olimpiādi (izglītības iestādēm, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 7. - 8. klasēm un matemātikas olimpiādē 9.-12. klasēm, norisinājās pārraudzītā tiešsaistē, pamatojoties uz Covid-19 ierobežojumiem un epidemioloģisko situāciju valstī.

Pēc mūsu novada vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības iniciatīvas februārī-martā tika organizēta Krāslavas novada 5.-12.klašu vizuālās mākslas olimpiāde, bet aprīlī mūsu novada skolēni piedalījās Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas matemātikas olimpiādē 5.-8.klases izglītojamiem un Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas organizētājā vācu valodas olimpiādē 8. un 9. klases izglītojamiem, kuras tika organizētas sadarbībā ar VISC un pašvaldībām un notika klātienē savā izglītības iestādē.  

Šogad novada posmā mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku skaits ir 414, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir par 142 dalībniekiem lielāks. Olimpiādēs tika pārstāvētas deviņas vispārizglītojošas skolas – Andrupenes pamatskola, Dagdas un Ezernieku vidusskola, Krāslavas ģimnāzija un Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Indras un Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas, Priežmalas un Robežnieku pamatskola. 175 skolēniem tika piešķirtas godalgotas vietas un atzinības: 1.vietas - 49 skolēniem, 2.vietas - 41 skolēnam, 3.vietas – 40 skolēniem un atzinības - 45 skolēniem.

Visvairāk dalībnieku piedalījās vizuālās mākslas olimpiādē – 95 skolēni, matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm – 63 skolēni, krievu valodas (svešvalodas)  olimpiādē 8.-12.klasēm – 48 skolēni, matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm – 31 skolēns.

Ar vismazāko dalībnieku skaitu notika olimpiādes filozofijā 11.-12.klasei – 1 dalībnieki, vācu valodā 8.-9.klasei un 12.klasei – attiecīgi 3 un 4 dalībnieki, ģeogrāfijā 10.-12.klasēm – 7 dalībnieki.

Otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizēja attiecīgā mācību priekšmeta olimpiādes valsts rīcības komisija. Tā veica olimpiādes dalībnieku atlasi, uzaicināja uz valsts olimpiādi dalībniekus, kuri novada olimpiādē valstī kopumā bija ieguvuši lielāko punktu skaitu. No 16 uzaicinātājiem skolēniem 14 pārstāvēja savu izglītības iestādi un mūsu novadu.

Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiādē: 

8.-9.klasei Anastasija Potapova no Ezernieku vidusskolas (skolotāja V.Lutinska);
11.-12.klasei Ņikita Šaļtis no Dagdas vidusskolas (skolotāja A.Slesare).

Matemātikas valsts 72. olimpiādē:

10. klašu grupā Rihards Indrikovs no Krāslavas ģimnāzijas (skolotāja L.Andžāne);
Dāniels Pavlovičs no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (skolotāja M.Rukmane).

Krievu valodas (svešvalodas) valsts 24. olimpiādē:

9. klašu grupā Karīna Šalajeva no Andrupenes pamatskolas (skolotāja O.Loče);
Anastasija Potapova no Ezernieku vidusskolas (skolotāja S.Bondareva);

10. klašu grupā Valērija Posnija no Dagdas vidusskolas (skolotāja S.Valtere);

12. klašu grupā Ņikita Šaļtis no Dagdas vidusskolas (skolotāja O.Loče);
Ervīns Jakovelis no Krāslavas ģimnāzijas (skolotāja O.Afanasjeva).

Ķīmijas valsts 63.olimpiādē:

9. klašu grupā Kristīne Ižika no Dagdas vidusskolas (skolotāja A.Grizāne).

Filozofijas valsts 8.olimpiādē:

11.-12.klasei Kristīna Filatova no Krāslavas ģimnāzijas (skolotāja V.Nalivaiko).

Bioloģijas valsts 44.olimpiādē:

10. klašu grupā Karīna Čursina no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (skolotāja I.Solima);
12. klašu grupā Viesturs Andžāns no Krāslavas ģimnāzijas (skolotāja L.Malahovska).

Vēstures valsts 28.olimpiādē:

9. klasei Terēza Podjava no Krāslavas ģimnāzijas (skolotāja I.Skerškāne).

Ir mums skolēni, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti, ar kuru panākumiem varam lepoties: Ervīns Jakovelis ir I pakāpes ieguvējs un Anastasija Potapova II pakāpes ieguvēja krievu

valodas (svešvalodas) valsts 24.olimpiādē, bet Dāniels Pavlovičs ir III pakāpes ieguvējs matemātikas valsts 72.olimpiādē.

Novada olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Krāslavas novada Izglītības pārvaldes sarūpētajiem diplomiem un dāvanām, atzinību ieguvēji - ar atzinības rakstiem. Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki tiek apbalvoti ar pateicībām par novada pārstāvēšanu valstī, bet valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti tiks apbalvoti ar naudas balvām.

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vārdā apsveicu gan novada posma, gan valsts posma uzvarētājus!  Malači, jūs lieliski pastrādājāt! 

Snežana Petroviča,
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece


Jauna aptauja

Decembris - 2022
P O T C P S S
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde