pirmdiena, 16. maijs, 2022Vārda diena: Edijs, Edvīns
crest1 crest2

Metodiskais darbs Krāslavas ģimnāzijā

Pievienots: 23.12.2021

 „Katrs cilvēks, ko Tu satiec,
 zina kaut ko vērtīgu, ko Tu nezini.
Mācies no šiem sastaptajiem!”
/H.Džeksons Brauns/

Lepojos  ar savas skolas, Krāslavas ģimnāzijas,  skolotājiem – atbildīgiem, mērķtiecīgiem, sirsnīgiem, saprotošiem, izdomas bagātiem, atbalstošiem, neatlaidīgiem,  atsaucīgiem, atvērtiem jaunām idejām…Šo uzskaitījumu var turpināt vēl un vēl, jo, cik vien pozitīvu lietu ir pasaulē, tās visas viņiem piemīt. Un tas nav vispārīgi, bet katram iepriekš teiktajam vārdam ir pamatojums un pierādījums.

Mūsdienās ir ļoti svarīgi neiestigt jau esošajās zināšanās, bet nemitīgi turpināt sevi pilnveidot, un tāpēc skolotāja lielākais izaicinājums ir palīdzēt katram skolēnam atrast atbilstošo piedāvājumu -  izstrādāt elastīgas un kvalitatīvas izglītības programmas, kas operatīvi reaģē uz izmaiņām darba tirgū, pilnveidot bērnu prasmi pašvadītās mācīšanās procesā, līdz ar to būt konkurētspējīgiem darba tirgū, kā arī izvēlēties darba metodes un formas, kas skolēniem savu darba dienu ļauj pavadīt jēgpilni un interesanti. Tāpēc, lai arī cik dīvaini tas skan, bet skolotājiem ir daudz jāmācas. Un tas notiek gan pastāvīgi, gan visiem kopā,  regulāri un ļoti daudz.

Šī mācību gada viens no skolas uzdevumiem ir jēgpilnas lasītprasmes attīstība, tāpēc laika posmā no 2021. gada 2. jūnija līdz 7. decembrim Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros astoņpadsmit mūsu skolotāji apguva programmu VIMALA (vienaudžu mācīšanās lasītprasmju attīstībai), kursa ietvaros vasarā pedagogi apguva metodiku un teorētiskās zināšanas, bet no septembra līdz decembrim skolā tika veikta skolēnu lasītprasmes testēšana, rezultātu analīze un rezultātu apkopojums. VIMALA metodoloģijas pamatā ir kooperatīvā mācīšanās, kas virzīta uz vienaudžu savstarpējo sadarbību. Tā ietver vairākus komponentus skolēnu lasītprasmes veicināšanai ne vien dzimtās valodas stundās, bet visos mācību priekšmetos – lasīšana pārī, atstāstīšana, rezumēšana un prognožu izteikšanu. Jāpiebilst, ka līdz šim Latvijā šī programma bija īstenota vien astoņās skolās, tagad – vēl septiņās, un mēs esam starp tām.

Dažu skolotāju atsauksmes

„Projekts VIMALA deva iespēju skolēniem mācīties lasīt nevis uz ātrumu, bet lasīt jēgpilni, iedziļināties saturā un lasīt pareizi. Skolēni saprata, ka svarīga ir lasīšanas kvalitāte ikvienā priekšmetā un teksta būtības saprašana, kā arī attīstīta tolerance un cieņa citam pret citu.” (Ludmila Koževņikova, fizikas, dabaszinību un inženierzinību skolotāja)

„Skolēni novērtēja savu lasītprasmi. Daudzi saprata, ka lasa lēni  un „kaut kas ar to jādara, lai lasītu labāk...”, un nonāca pie atziņas, ka lasītprasmi var pilnveidot trenējoties. Biju gandarīta, ka es kā skolotāja varu uzticēt trenera lomu skolēnam un tas nes pozitīvu rezultātu.” (Vija Konceviča, sociālo zinību skolotāja)

„Visas VIMALA piedāvātās aktivitātes motivē skolēnus  lasīt ar izpratni. Skolēniem ļoti patīk lasīt pārī, jo jāiejūtas skolotāja lomā. Patīk arī prognozēt, jo var fantazēt.” (Janīna Samsanoviča, sākumskolas skolotāja)

Skolēniem arī ir savs vērtējums par šīm nodarbībām.

„Kopumā šī aktivitāte man ļoti patika. Palīdzēja novērtēt savas lasīšanas spējas un labāk sadarboties ar klasesbiedriem. Kā arī mācīties no kļūdām, kuru, kā izrādījās, bija pietiekami daudz lasīšanas laikā.” (Samanta, 8.kl.)

„Šo nodarbi uzskatu par labu prāta un lasīšanas treniņu, iespēju labāk iepazīties/satuvināties ar kādu no klasesbiedriem.” (Justīne, 8.kl.)

„Uzskatu, ka tā ir laba, klasi vienojoša aktivitāte, kas ļauj iejusties gan trenera lomā, gan uzdevumu veicēja lomā, mācīties sekot līdzi un novērtēt pārinieka paveikto.” (Emīls, 8.kl.)

Otro aktivitāti – sistemātisko nodarbību ciklu „Pieredzes skola” – kopā ar  Valmieras Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju iesākām 2021. gada martā un pirmo posmu noslēdzām novembrī, tās mērķis bija sniegt skolotājiem atbalstu un dalīties pieredzē jaunā un pilnveidotā mācību satura ieviešanā un īstenošanā. Pasākumi notika attālināti, tajos bija aicināti piedalīties visu Krāslavas novada skolu skolotāji, veiksmīga sadarbība notika ar projekta „Skola 2030” ekspertiem. Katras pedagogu tikšanās laikā (tās bija septiņas) savu pieredzi prezentēja arī mūsu skolotāji – Olga Saričeva un Anita Mateja (angļu valoda, 10.kl.), Ināra Grāve un Harijs Misjuns (ķīmija, 9., 10.kl.), Liene Andžāne (matemātika, 8.kl.), Ludmila Koževņikova (inženierzinības, 8.kl.), Inese Egle, Ināra Mukāne, Dace Samsonoviča, Inta Beikule, Valentīna Geka (sākumskola), Skaidrīte Gasperoviča, Ilona Aprupe, Ludmila Artemenkova (mūzika, 7.kl.), Jeļena Japiņa, Nataļja Loskutova (datorika, 7.kl.), Silva Skride (ģeogrāfija, dabaszinības, 9.kl.), Ligita Pelnika (matemātika, 9.kl.), arī pati prezentēju savu labās prakses piemēru latviešu valodā 8. klasē.

Uzskatu, ka vēlme un prasme mācīties citam no cita ir galvenā vērtība, īstenojot jauno izglītības saturu ikdienā, kad mainās mācību stundas formāts, tas ir,  kad skolotājs stundas laikā atrodas skolēnu vidū, nevis klases priekšā, kad skolēni darbojas individuāli, pāros, grupās, meklējot atbildes, sadarbojoties, un tikai tad, kad paši nevar paveikt uzdevumu, lūdz atbalstu skolotājam. Šāda mācīšanās ir produktīva un patīkama, turklāt veicina domāšanu, jo savas idejas izskaidrošana klasesbiedram rada arī pašam jaunas idejas.

Zinu, ka mūsu skolas skolotājiem šādu ideju ir daudz, ko atliek vien īstenot. Tāpēc Jaunajā gadā vēlu ikvienam – skolēnam, vecākam, skolotājam -  ticību labajam un skaistajam, lai nezūd ticība pašu spēkiem, lai uzdrošināmies cerēt un lai vienmēr ir darbošanās spars. Jo mēs taču esam darītāju tauta!

Ilga Stikute,
Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā

Fotogalerija


Jauna aptauja

Maijs - 2022
P O T C P S S
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11
12
13
14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Dienas foto

  • Anatola Kauškaļa foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde